Перевірки з праці

Posted on Posted in Новини

Перевірки з праціДО ВАС ПРИЙШОВ ІНСПЕКТОР З ПРАЦІ: ОСНОВНІ ПРАВИЛА  НА 2019 рік

 

Нормативне забезпечення

Інспектор з праці перевіряє дотримання норм:

– Кодексу Законів про працю

– Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995г. №108 / 95-ВР

– Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996г. №504 / 96-ВР

– Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001г. №1266

– Порядок обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995г. №100

 

Перелік документації, яка повинна бути пред’явлена ​​під час перевірок і відвідування Інспекції з праці на їх вимогу:

– колективний договір (при його наявності);

– трудові договори, контракти;- повідомлення про прийом на роботу;

– накази про прийом на роботу, переведення, звільнення, оголошенні дисциплінарних стягнень, застосування матеріальної відповідальності;

– правила внутрішнього трудового розпорядку;

– посадові інструкції;- штатний розпис, тарифні сітки;

– трудові книжки, книги обліку трудових книжок і вкладишів, книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них;

– графіки змінності;

– табель обліку робочого часу;

– графіки відпусток;

– особова картка працівника (типова форма № П-2), в розділі V «Відпустки» якої ведеться облік відпусток, а в розділі IV «Призначення і переклад» його повинні ознайомити з наказами про прийом, переведення, звільнення;

– журнали ознайомлення з умовами оплати праці, з колективним договором;

– журнали проведення інструктажів з техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони;

– накази про залучення до роботи профспілки, узгоджені з профспілкою;

– письмові повідомлення працівників про дату початку відпустки;

– письмові пояснення порушників трудової дисципліни;

– договори про повну матеріальну відповідальність;

– відомості за формою № ОК-7, що підтверджують страховий стаж;

– протоколи комісії соціального страхування про призначення матеріального забезпечення;

– лікарняні листи (їх копії);

– перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників, узгоджений з профспілковим комітетом і затверджений наказом;

– карти умов праці, в які внесені відомості про результати атестації робочих місць.

Рекомендуємо наступні Правила поведінки при перевірці ДІП

 Правило №1. Представник підприємства зобов’язаний запитати у інспектора службове посвідчення

Необхідно встановити особу інспектора і уточнити його повноваження.

Право підприємства – при всіх видах перевірок і відвідувань перевірити наявність службового посвідчення,

Обов’язок інспектора – пред’явити його.

За документом обов’язково необхідно перевірити наявність інформації про нього на сайті Держпраці.

Правило №2. Представник підприємства повинен вимагати внести запис про перевірку в журнал перевірок 

На підприємстві обов’язково необхідно мати журнал перевірок і наполягати на внесенні запису в нього при відвідуванні будь-яких контролюючих органів.

Інспектор не має права відмовити представнику підприємства в реєстрації його відвідування в журналі перевірок – це порушення порядку проведення перевірки.

Якщо інспектор відмовляється записати інформацію, факт відмови слід зафіксувати в письмовому вигляді.

Правило №3. Представник підприємства має право не допускати інспектора до проведення перевірки 

якщо у інспектора немає службового посвідчення (або він відмовляється пред’явити його);

якщо на сайті Держпраці відсутня інформація про посвідчення;якщо перевищені терміни перевірки;

якщо інспектор не робить запис про перевірку в журналі.

Правило № 4. Представник підприємства повинен вимагати дотримуватися законодавства

 Інспектору заборонено:

• перевіряти факти і обставини, які розглядаються в суді, або за якими вже є вступило в силу рішення суду

• перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду

• вилучати оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів і їх частин

• підміняти співробітників під час проведення розрахунків

• готувати висновки про відповідність внутрішньої документації (наказів,положень) вимогам законодавства для їх подальшої передачі працівникам (в тому числі звільненим), або іншим особам, органам

• отримувати будь-які документи або їх копії для їх передачі іншим особам.

Правило № 5. Підприємство має право оскаржувати рішення інспектора 

Для цього необхідно:

• в акті позначити незгоду з висновками інспектора і написати, що заперечення будуть подані в передбачені законодавством терміни

• скласти детальні заперечення, чітко вказавши порушення законодавства, вчинені інспектором, і надати докази

• обґрунтувати правомірність своїх дій, тобто відсутність порушень

І ще деякі уточнення від ТОВ «ГроссФін Консалтинг»:

     Перевірки з праці

ТОВ «ГроссФін Консалтинг»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *