Розрахунок заробітної плати

Розрахунок заробітної плати, податків і зборів. Розрахунок премій, заохочень, згідно з Положенням про преміювання, Наказами, Колективним договорами. Розрахунок відпускних, компенсацій, лікарняних листів і т.д. Підготовка необхідної звітності, відповідно до законодавства та здача в контролюючі органи. Підготовка платіжних документів на виплату заробітної плати, перерахування податків і зборів до бюджету.